English 日本語 한국어

    1、神经系统疾病:偏瘫、四肢瘫、小儿脑瘫、脑挫伤、失语症、外翻足、内翻足,周围神经损伤、腰神经根炎、多发性周围神经炎、面神经麻痹、进行性肌萎缩、脊髓空洞症等。

    2、骨科疾病:截瘫、骨折、肌肉韧带劳损或撕裂、腰椎间盘突出症或其摘除术后、肩关节周围炎、人工关节术后、膝关节半月板或游离体摘除术后、截肢术后、断肢再植术后、风湿性关节炎等。

    3、妇科疾病:子宫脱垂、骨盆肌松弛等。

    4、其他:肿瘤、烧伤、肥胖病等。